Порядок надання платних послуг

Порядок надання платних послуг

Житомирський міський ліцей №1 надає освітні платні послуги, які проводяться у позанавчальний час за освітнім, науковим, технічним, художнім, туристичним, екологічним, спортивним, оздоровчим та гуманітарним напрямами відповідно до п. 15 Постанови кабінету від 27.08.2010 №796.

При наданні освітніх платних послуг керуватися порядком їх надання, затвердженим спільним наказом Міністерства освіти і науки України, Міністерства економіки України, Міністерства фінансів України від 23.07.2010 №736/902/758 «Про затвердження порядків надання платних послуг державними та комунальними навчальними закладами».

Вартість послуги розраховується бухгалтерією ліцею із урахуванням кількості учнів та можливістю ділити групу на підгрупи. Для визначення розміру оплати за надання платних послуг враховується:

– заробітна плата вчителя;

– оплата комунальних послуг;

– оплата праці допоміжного персоналу;

– нарахування на заробітну плату;

-матеріальні витрати.

Зміст та обсяг освітніх послуг визначається щорічно  Наказом директора відповідно до Договору з батьками учня або особами, що їх заміняють.