Про нас

Історія ліцею

Житомирський міський ліцей при Житомирському державному технологічному університеті створено в 1989р. як спеціалізовану школу фізико-математичного профілю при Житомирському філіалі Київського політехнічного інституту.

В 1992р. фізико-математична школа реорганізована в технічний ліцей при Житомирському філіалі Київського політехнічного інституту.

1995 року заклад було перейменовано на Житомирський міський ліцей при Житомирському інженерно-технологічному інституті. З 2005 року ліцей має сучасну назву – Житомирський міський ліцей при Житомирському державному технологічному університеті.

Етапи навчання в Житомирському міському ліцеї при ЖДТУ

Підготовчі курси. Саме на курсах відбувається вирівнювання знань учнів 7 – х класів, які навчаються в різних школах м. Житомира та Житомирської області і мають різний рівень навчальних досягнень, в тому числі з математики; підготовка до сприйняття і виконання вимог щодо навчальної діяльності в ліцеї; переконання у корисності навчання в ліцеї; виховання уміння керуватися в своїй поведінці правилами внутрішньоліцейного розпорядку.

Допрофільна підготовка. Мета: озброєння кожного ліцеїста стійкими знаннями; вивчення потенційних можливостей, нахилів, потреб учня, формування та розвиток допрофільних інтересів; створення умов для поглибленого вивчення окремих предметів  учням, які мають відповідні здібності та захоплюються шкільними предметами певного спрямування, забезпечення якісної, зокрема математичної, підготовки до профільного навчання.

Профільне навчання. Забезпечення можливостей для рівного доступу учнівської молоді до здобуття загально-освітньої профільної й початкової до професійної підготовки, неперервної освіти, виховання особистості, здатної до самореалізації,  професійного зростання й мобільності в умовах реформування сучасного суспільства; організація вивчення предметів з орієнтацією на майбутню професію.

Напрямки профільного навчання

  • математичний (фізико-математичний) профіль
  • іноземна філологія
  • інформаційно-технологічний профіль

Символи ліцею

Логотип ліцею                                                                                                       Герб ліцею

 

error: Content is protected !!